Лого на адвокат Николай Пангев адвокат в Република България

Адвокатска кантора

Николай Пангев

Кантората предоставя консултантски услуги по юридически въпроси, както и правно обслужване и процесуално представителство на физически и юридически лица.

Разглежда задълбочено всеки един правен казус и чрез индивидуални юридически стратегии винаги се търси решение осигуряващо възможно най-добър краен резултат за клиента.

В дейността си адвокат Пангев залага на коректност, ефективност и разбиране по проблема на всеки доверител.

Области на дейност

Правни анализи и публикации

принудителните административни мерки

Принудителните административни мерки

ПРИНУДИТЕЛНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ КАТО ВИД АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНУДА. Принудителните административни мерки като понятие имат законова дефиниция установена в член 22 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Принудителните административни мерки се вземат за предотвратяване или

защита на търговската тайна

Защита на търговската тайна

ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКАТА ТАЙНА И ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ. Защита на търговската тайна транспонира европейските норми в българското законодателство с приемането на Закона за защита на търговската тайна (ЗЗТТ).[1] Съгласно § 1 от ДР на ЗЗТТ, законът

принципът за непосредствено действие

Принципът за непосредствено действие

ПРИНЦИПЪТ ЗА НЕПОСРЕДСТВЕНО ДЕЙСТВИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА. Принципът за непосредствено действие на Конституцията е записан в текста чл. 5, ал. 2, съгласно който-разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие. В доктрината Конституцията е определяна като „квалифициран закон“,