Лого на адвокат Николай Пангев адвокат в Република България

Адвокатска кантора

Николай Пангев

Кантората предоставя консултантски услуги по юридически въпроси, както и правно обслужване и процесуално представителство на физически и юридически лица.

Разглежда задълбочено всеки един правен казус и чрез индивидуални юридически стратегии винаги се търси решение осигуряващо възможно най-добър краен резултат за клиента.

В дейността си адвокат Пангев залага на коректност, ефективност и разбиране по проблема на всеки доверител.

Области на дейност

Правни анализи и публикации

изображение на съдът по спорове за подсъдност между административните съдилища и общите граждански съдилища

Съдът по спорове за подсъдност

СЪДЪТ ПО СПОРОВЕ ЗА ПОДСЪДНОСТ МЕЖДУ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА И ОБЩИТЕ ГРАЖДАНСКИ СЪДИЛИЩА. Съдът по спорове за подсъдност между административните съдилища и общите граждански съдилища е предвидено да заседава като смесен петчленен състав. Тези смесени състави

отговорността за разноски по ЗАНН

Отговорността за разноски по ЗАНН

ОТГОВОРНОСТТА ЗА РАЗНОСКИ ПО ЗАНН И ПРОЦЕСУАЛНИЯ РЕД ЗА ПРЕТЕНДИРАНЕТО И ПРИСЪЖДАНЕТО ИМ. Отговорността за разноски по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) като обективна невиновна отговорност получи изрична законова уредба. Доктрината приема, че

задържане на трудовата книжка

Задържане на трудовата книжка

ЗАДЪРЖАНЕ НА ТРУДОВАТА КНИЖКА ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ СПОРЕД РАЗЯСНЕНИЯТА ДАДЕНИ С ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ №1 ОТ 02.12.2019 Г. НА ОСГК НА ВКС. Задържане на трудовата книжка, след прекратяване на трудовото правоотношение, е една от формите на нарушение