Лого на адвокат Николай Пангев адвокат в Република България

Финансово и данъчно право

солидарната отговорност по ДОПК

Солидарната отговорност по ДОПК

СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ПО ДОПК. Солидарната отговорност по ДОПК установена в областта на данъчното право е част от въпроса за усложненията в субектната структура на данъчните правоотношения. Иначе казано, това са случаите, в които е налице

отчетническа-отговорност

Имуществената отчетническа отговорност по ЗДФИ

ИМУЩЕСТВЕНАТА ОТЧЕТНИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ. За да възникне имуществената отчетническа отговорност трябва да бъдат налице условията посочени в Закона за държавната финансова инспекция. По настоящем в действащото законодателство имуществената отчетническа отговорност