Лого на адвокат Николай Пангев адвокат в Република България

Uncategorized

изображение на съдът по спорове за подсъдност между административните съдилища и общите граждански съдилища

Съдът по спорове за подсъдност

СЪДЪТ ПО СПОРОВЕ ЗА ПОДСЪДНОСТ МЕЖДУ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА И ОБЩИТЕ ГРАЖДАНСКИ СЪДИЛИЩА. Съдът по спорове за подсъдност между административните съдилища и общите граждански съдилища е предвидено да заседава като смесен петчленен състав. Тези смесени състави

принципът за непосредствено действие

Принципът за непосредствено действие

ПРИНЦИПЪТ ЗА НЕПОСРЕДСТВЕНО ДЕЙСТВИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА. Принципът за непосредствено действие на Конституцията е записан в текста чл. 5, ал. 2, съгласно който-разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие. В доктрината Конституцията е определяна като „квалифициран закон“,

дружеството със съучастие

Дружеството със съучастие

ДРУЖЕСТВОТО СЪС СЪУЧАСТИЕ Дружеството със съучастие няма изрична правна регламентация в действащото българско законодателство, но е познато и има приложение в практиката. Като договор от категорията на ненаименованите то може да се създаде и съществува,