Лого на адвокат Николай Пангев адвокат в Република България

Трудово и осигурително право

задържане на трудовата книжка

Задържане на трудовата книжка

ЗАДЪРЖАНЕ НА ТРУДОВАТА КНИЖКА ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ СПОРЕД РАЗЯСНЕНИЯТА ДАДЕНИ С ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ №1 ОТ 02.12.2019 Г. НА ОСГК НА ВКС. Задържане на трудовата книжка, след прекратяване на трудовото правоотношение, е една от формите на нарушение

спорове-по-служебни-правоотношения

Спорове по служебни правоотношения

СПОРОВЕ ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ. Спорове по служебни правоотношения очертават кръга от въпроси, по които страните имат различия във вижданията относно правното им уреждане. Конституцията от 1991 г. възстанови държавните служители като обособена правна общност и

индивидуални-трудови-спорове

Индивидуални трудови спорове

ИНДИВИДУАЛНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ. Индивидуални трудови спорове са израз на конфликтите в интересите на страните по трудовото правоотношение. Като процесуални отношения те произтичат от материалното трудово правоотношение. Правната уредба на трудовите спорове се съдържа в Кодекса