Лого на адвокат Николай Пангев адвокат в Република България

За мен

АДВОКАТ НИКОЛАЙ ПАНГЕВ

Адвокат Николай Пангев е завършил Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, и е член на Адвокатска колегия-град Пловдив.

Има предишен опит като юрисконсулт и правен експерт в местни и централни администрации, с акцент в следните правни отрасли:

семейно право; трудови/служебни правоотношения; търговско и договорно право; гражданско право и процес; административно право и процес; административнонаказателна дейност.

Снимка на адвокат Николай Пангев създател на адвокатска кантора в Пловдив, България

Области на дейност