Лого на адвокат Николай Пангев адвокат в Република България

Дружествено право

акциите на приносител

Акциите на приносител се отменят от ТЗ

АКЦИИТЕ НА ПРИНОСИТЕЛ СЕ ОТМЕНЯТ ОТ ТЗ. Акциите на приносител се отменят от Търговския закон (ТЗ) като правен институт регламентиран от дружественото право-основен дял на търговското право. Легалното определение на акцията в чл. 175, ал.

пререгистриране

Задължението за пререгистриране на юридически лица

ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПРЕРЕГИСТРИРАНЕ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2018 Г. НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА. Изискването за пререгистриране на заварените юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), клонове и клонове на чуждестранни ЮЛНЦ, бе въведено с