Лого на адвокат Николай Пангев адвокат в Република България

Административно право

принудителните административни мерки

Принудителните административни мерки

ПРИНУДИТЕЛНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ КАТО ВИД АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНУДА. Принудителните административни мерки като понятие имат законова дефиниция установена в член 22 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Принудителните административни мерки се вземат за предотвратяване или

несъответствието с целта на закона

Несъответствието с целта на закона

НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО С ЦЕЛТА НА ЗАКОНА КАТО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТМЯНА НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ. Несъответствието с целта на закона е порок на административните актове и основание за оспорването им предвидено в чл. 146, т. 5 от Административнопроцесуалния

спиране-на-предварително-изпълнение

Спиране на предварително изпълнение

СПИРАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ. Спиране на предварително изпълнение на административен акт е процесуална предохранителна мярка даваща временна защита до решаване на спора. Съдебната защита срещу неоснователно допуснато предварително изпълнение е израз на

допускане-на-предварително-изпълнение

Допускане на предварително изпълнение

ДОПУСКАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ. Институтът на допускане на предварително изпълнение на административни актове е правомощие на административния орган или на съда, регламентирано в Административнопроцесуалния кодекс (АПК). По смисъла на АПК административните актове