Лого на адвокат Николай Пангев адвокат в Република България

Финансово и данъчно право

Представителство пред органите на приходната администрация;

Изготвяне на възражение срещу ревизионни доклади и оспорване на ревизионни актове по административен ред;

Процесуално представителство при оспорване по административен и съдебен ред на данъчни ревизионни актове;

Представителство и защита правата на физически и юридически лица в развити срещу тях изпълнителни производства по реда на ДОПК за събиране на публични вземания за дължими данъци и осигуровки, чрез изготвяне на жалби и процесуално представителство по развилите се съдебни производства във връзка с тях;

Правни консултации и участие в преговори по сключване и преструктуриране на кредити;

Представителство при кандидатстване за финансиране и изготвяне на необходимите документи;

Процесуално представителство и защита при реализиране на имуществена отчетническа отговорност по актове за начет.

Области на дейност